Arild Meen Halsøy

SIVILARKITEKT MNAL

Telefon
416 03 331

Arild Meen Halsøy er utdannet fra NTNU 2003. Etter endt utdanning har han arbeidet flere år i Oslo-området, både i privat og offentlig sektor, før han returnerte til Trondheim i 2015.

Gjennom alle årene som arkitekt i ulike roller innen arkitekturfaget har Arild opparbeidet bred kompetanse innen alle faser av prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjekter. Han har hatt ansvar for komplekse byggeprosjekter. Han har bred erfaring fra prosjektledelse, detaljprosjektering og oppfølging av skolebygg, næringsbygg, kontorbygg, kulturbygg, samt boliger.

Han har særlig erfaring med miljørettet prosjektering både i forbindelse med nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Han har hatt ansvar for å gjennomføre en rekke reguleringsprosesser. Han har også erfaring både fra rollen som ansvarlig søker og som offentlig saksbehandler for kompliserte byggesaker og dispensasjonssaker. Dette har gitt verdifull innsikt i regelverk og offentlig forvaltning, og i de politiske prosessene knyttet til behandling av bygge- og reguleringssaker.

Arild har særlig erfaring fra utvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter for nybygg, rehabilitering, ombygging og utvidelse av eksisterende bebyggelse med vekt på miljørettet prosjektering. I den senere tid har han jobbet mye med skole og undervisningsbygg, herunder verkstedbygg for teknisk industriell produksjon (TIP).

Han har bred erfaring fra komplekse brukerprosesser, med sammensatte brukergrupper.