Anders Stenberg

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Anders Stenberg er utdannet arkitekt fra NTNU i 2012. Etter endt utdanning ble han ansatt hos Lusparken Arkitekter og arbeidet her i fire år før han flyttet til Auckland, New Zealand. I Auckland arbeidet han hos Architectus. Når Anders kom tilbake til Trondheim i 2017, fortsatte han å arbeide hos Lusparken Arkitekter.

Anders i hovedsak arbeidet med komplekse bygg med variert funksjon og program;- bl.a. offentlige bygg, undervisningsbygg og kontorbygg samt boligprosjekt. Han har erfaring med å følge prosjektene gjennom alle faser, fra konsept til ferdig bygg. Han har også deltatt i konkurranser, arbeidet med visualisering, anbudsbeskrivelser, byggesøknader og regulering.

Anders har sin hovedkompetanse i prosjektering av komplekse bygg, der han har gjennomført både nybygg og transformasjon av eksisterende og vernede bygg. Han har også god kunnskap om prosjektering med massivtre.

Anders har god kompetanse med BIM-prosjektering og har gjennomført flere prosjekt med høye BIM-krav. Dette gjelder både utformingen av modell og tverrfaglig koordinering og kontroll. Han er også involvert i Direktoratet for Byggkvalitets pilotprosjekt om bruk av BIM i byggesaker.