Seier i Ålesund

Lusparken Arkitekter har sammen med 3RW arkitekter vunnet konkurransen om nytt studenthus for SiT i Ålesund. Bygget skal ligge på tomten som tilhører NTNUs campusområde.

Studentbygget skal bidra til å gjøre campus mer attraktiv med liv også utenom arbeidstid. Her blir det 2000 kvadratmeter med ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, studenter og ansatte samt treningsfasiliteter. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene.