Retorten åpnet på nytt

I høst kunne studentene igjen bruke bygget. Etter en rehabilitering av Retorten, et bygg på tre etasjer som er en del av bygningsmassen til Akrinn på NTNU Campus Kalvskinnet. Bygget ligger i et bevaringsområde, har høy antikvarisk verdi (klasse B) og vernet fasade. Oppgaven var å rehabilitere arealene fra studentkontor, auditorium og møterom til studentarbeidsplasser og Newtonrom.

Les mer om prosjekter her.