Norsk Helsearkiv nominert til Arkitekturprisen

Norsk Helsearkiv på Tynset er nominert til Arkitekturprisen for 2019. Bygget sto ferdig sommeren 2019.

Les mer om prosjektet og Arkitekturprisen her