Lusparken vant på Mære

Lusparken Arkitekter har sammen med FuglesangDahl AS vunnet konkurransen om å tegne ny barneskole og barnehage på Mære. Den nye skolen skal huse 270 elever, mens barnehagen får plass til 84 barn.

Skolen og barnehagen vil sammen med samfunnshuset og idrettshallen/idrettsplassen bli et viktig møtested, kultur- og aktivitetsarena for alle i Sparbu og Mære. Området vil bli et samlende oppvekstsenter for læring, formidling samt kulturelle og sosiale aktiviteter.