Åpning Sundebygget

Torsdag 25 august er det offisiell åpning av det nye studentbygget på campus NTNU Ålesund.

Bygget inneholder 84 hybler med stor felles terrasse, innovasjonshub, kafe/bar, black box, kontorer for SIT og studentfrivilligheten og nytt treningssenter med egen gruppetreningssal. Bygget er utformet og plassert for å bli det nye samlingspunktet for campus og et utstillingsvindu for byggets brukere og aktivitet. Bygget er blitt til i et samarbeid mellom SIT, NTNU, Ålesund kommune og Brødr. Sunde AS.

Vi har vært arkitekter, interiørarkitekter og ansvarlig søker sammen med 3RW arkitekter.

Bildet er tatt av Inger-Johanne