Åpning Sundebygget

Torsdag 25 august er det offisiell åpning av det nye studentbygget på campus NTNU Ålesund.

Bygget inneholder 84 hybler med stor felles terrasse, innovasjonshub, kafe/bar, black box, kontorer for SIT og studentfrivilligheten og nytt treningssenter med egen gruppetreningssal. Bygget er utformet og plassert for å bli det nye samlingspunktet for campus og et utstillingsvindu for byggets brukere og aktivitet. Bygget er blitt til i et samarbeid mellom SIT, NTNU, Ålesund kommune og Brødr. Sunde AS.

Vi har vært arkitekter, interiørarkitekter og ansvarlig søker sammen med 3RW arkitekter.

Bildet er tatt av Inger-Johanne

Grunnsteinsnedleggelse

Mandag 30 august klokken 13.00 legges det ned grunnstein for Sundebygget på NTNUs campus i Ålesund. Sundebygget blir et sentralt bygg for studentene i Ålesund, som inneholder flerbruksarealer, nytt treningssenter, over åtti studentboliger, kontorer for studentfrivilligheten, nytt konsert- og serveringslokaler som vil erstatte dagens studenthus, Banken.

Sundebygget er et samarbeid mellom Brødrene Sunde, NTNU, Ålesund kommune og Sit.

Vi samarbeider med 3RW arkitekter.

Det er forventet åpnet til studiestart høsten 2022.

Retorten åpnet på nytt

I høst kunne studentene igjen bruke bygget. Etter en rehabilitering av Retorten, et bygg på tre etasjer som er en del av bygningsmassen til Akrinn på NTNU Campus Kalvskinnet. Bygget ligger i et bevaringsområde, har høy antikvarisk verdi (klasse B) og vernet fasade. Oppgaven var å rehabilitere arealene fra studentkontor, auditorium og møterom til studentarbeidsplasser og Newtonrom.

Les mer om prosjekter her.

Lusparken Arkitekter 25 år

I disse dager feirer Lusparken Arkitekter bursdag. 25 år er gått siden oppstarten av kontoret.

Lusparken Arkitekter gjør sin del av dugnaden.

Hei.

Lusparken Arkitekter ønsker å bidra til reduser smitte av koronaviruset, og følger derfor rådene fra FHI.

Det medfører at vi:

  • Oppfordrer til bruk av digitale møter som skype/teams
  • Unngår tjenestereiser
  • Har lagt til rette for at alle ansatte kan jobbe fra hjemmekontor

For våre kunder betyr det at vi:

  • I den grad det er mulig, vil gjøre vårt for å opprettholde produksjonen og holde våre forpliktelser
  • Vil være tilgjengelig for digitale møter via skype / teams
  • Vil være tilgjengelig på e-post eller mobil

Vi ber samtidig om forståelse for situasjonen og at dette kan medføre noen tekniske og praktiske utfordringer.

Skulle det være uklarheter eller spørsmål, så ta kontakt.

Lusparken vant på Mære

Lusparken Arkitekter har sammen med FuglesangDahl AS vunnet konkurransen om å tegne ny barneskole og barnehage på Mære. Den nye skolen skal huse 270 elever, mens barnehagen får plass til 84 barn.

Skolen og barnehagen vil sammen med samfunnshuset og idrettshallen/idrettsplassen bli et viktig møtested, kultur- og aktivitetsarena for alle i Sparbu og Mære. Området vil bli et samlende oppvekstsenter for læring, formidling samt kulturelle og sosiale aktiviteter.