Lusparken vant på Mære

Lusparken Arkitekter har sammen med FuglesangDahl AS vunnet konkurransen om å tegne ny barneskole og barnehage på Mære. Den nye skolen skal huse 270 elever, mens barnehagen får plass til 84 barn.

Skolen og barnehagen vil sammen med samfunnshuset og idrettshallen/idrettsplassen bli et viktig møtested, kultur- og aktivitetsarena for alle i Sparbu og Mære. Området vil bli et samlende oppvekstsenter for læring, formidling samt kulturelle og sosiale aktiviteter.

Prekvalifisert på Gimse

Lusparken Arkitekter og Betonmast er prekvalifisert til konkurranse om ny barneskole og idrettshall på Gimse i Melhus kommune.

Oppdraget er en konkurranse med forhandling om tildeling av samspillskontrakt med totalentreprise, der forslagene skal leveres i september 2019.

Seier i Ålesund

Lusparken Arkitekter har sammen med 3RW arkitekter vunnet konkurransen om nytt studenthus for SiT i Ålesund. Bygget skal ligge på tomten som tilhører NTNUs campusområde.

Studentbygget skal bidra til å gjøre campus mer attraktiv med liv også utenom arbeidstid. Her blir det 2000 kvadratmeter med ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, studenter og ansatte samt treningsfasiliteter. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene.