Lusparken vant på Mære

Lusparken Arkitekter har sammen med FuglesangDahl AS vunnet konkurransen om å tegne ny barneskole og barnehage på Mære. Den nye skolen skal huse 270 elever, mens barnehagen får plass til 84 barn.

Skolen og barnehagen vil sammen med samfunnshuset og idrettshallen/idrettsplassen bli et viktig møtested, kultur- og aktivitetsarena for alle i Sparbu og Mære. Området vil bli et samlende oppvekstsenter for læring, formidling samt kulturelle og sosiale aktiviteter.

Prekvalifisert på Gimse

Lusparken Arkitekter og Betonmast er prekvalifisert til konkurranse om ny barneskole og idrettshall på Gimse i Melhus kommune.

Oppdraget er en konkurranse med forhandling om tildeling av samspillskontrakt med totalentreprise, der forslagene skal leveres i september 2019.

Snart tett bygg på Valgrinda

Byggingen av Berglaboratoriet på Valgrinda går fort fremover, og snart er det tett bygg.

NTNU og SINTEF Geo samlokaliseres med Petroleum på Valgrinda. Disse slås sammen til et felles institutt; Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP). Dette er første ledd i en pågående omorganisering av universitetets avdelinger og campuser.

Til prosjektsiden

Seier i Ålesund

Lusparken Arkitekter har sammen med 3RW arkitekter vunnet konkurransen om nytt studenthus for SiT i Ålesund. Bygget skal ligge på tomten som tilhører NTNUs campusområde.

Studentbygget skal bidra til å gjøre campus mer attraktiv med liv også utenom arbeidstid. Her blir det 2000 kvadratmeter med ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, studenter og ansatte samt treningsfasiliteter. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene.

Kontrakt om nytt laboratoriebygg

Lusparken Arkitekter og NCC Building har signert kontrakt med NTNU om bygging av nytt laboratoriebygg på Valgrinda i Trondheim.

NTNU og SINTEF Geo samlokaliseres med Petroleum på Valgrinda. Disse slås sammen til et felles institutt; Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP). Dette er første ledd i en pågående omorganisering av universitetets avdelinger og campuser.

Les mer om prosjektet

Helsearkivet tar form

Betongarbeidet ved byggeplassen på Tynset er ferdig og konstruksjonene i massivtre er på vei opp. Betong og stålarbeid utføres av Contiga AS, og massivtreet står Woodcon AS for. HENT er totalentreprenør.

Byggestart på Skjetlein

Byggingen av nytt STO-bygg ved Skjetlein videregående skole er i gang. Grunnen er ryddet og betongarbeidene startet.

Nytt bygg ved Skjetlein videregående skole

Skjetlein videregående skole får et nytt bygg for STO (særskilt tilrettelagt opplæring).

Lusparken har tegnet forprosjekt og senere vært med å vinne totalentreprise med Consto om nytt bygg for elever med autismespekterlidelser og multifunksjonshemninger ved skolen.

Byggestart er satt til desember 2017, med ferdigstillelse sommeren 2018.

I tillegg skal nytt versktedbygg for teknikk og industriell produksjon prosjekteres og bygges ved skolen, også dette sammen med Consto Midt-Norge.

Til prosjektsiden

Flytter inn i Stallen

I august 2017 kunne de første flytte inn i de nye leilighetene i Stallen, et nybygg i en av bakgårdene i Trondheim sentrum.