Tromso_tinghus_01

STED: Tromsø
OPPDRAGSGIVER: Tromsø kommune
PROGRAM: Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms tingrett og statsadvokatembeter, rettsaler, sermonirom
OPPDRAG: Konkurranse, 1. premie, samarbeidsprosjekt med Bergersen Arkitekter AS
STATUS: Ferdigstilt 2003
AREAL: 6000 m2

 

Utformningen av Tromsø tinghus synliggjør rettsvesenets betydning og samtidig inkluderer byggets aktivitet i byens offentlige liv. Byggets særpreg er den visuelt åpne og generøse adkomsten, torget, henvendt mot byen. Gulvet i torget er felles med gulvet på Fritjof Nanesens plass og utgjør en halvoffentlig del av plassen utenfor. Rettsalene og publikumsfasiliteter er fordelt rundt torget for å generere aktiviteter på torget. Den store rettsalen og servicerommet er plassert som frittliggende volumer delvis utenfor torgets glasshud for understreke torgets betydning som et offentligt rom. Hovedvolumet er gitt en klar og renskåret ytre form for å gi bygget ro og verdighet. Det store overlys sender lys til byggets indre soner.