YTTERØYA SKOLE, SAMFUNNSHUS OG BARNEHAGE

STED: Ytterøya, Levanger kommune
OPPDRAGSGIVER: Levanger kommune
PROGRAM: Skole, barnehage og samfunnshus
OPPDRAG: Pris- og designkonkurranse med samspill
STATUS: Konkurranse forslag
AREAL: 1900m²

 

Ytterøya skole, samfunnshus og barnehage med uteanlegg skal være samlingssted og sosial arena for alle innbyggerne på Ytterøya. Arkitekturen skal ha et samlende uttrykk og samtidig avspeile byggets funksjoner. Vi ønsker at brukere og besøkende skal få en god steds- og arkitekturopplevelse som stimulerer til lek og læring, framføring og formidling samt sosial deltakelse og fysisk utfoldelse. Prosjektet uttrykker nøkternhet og samtidig framstår med klare arkitektoniske kvaliteter.