VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

STED: Stiklestad allè, Verdal kommune
OPPDRAGSGIVER: Nord-Trøndelag fylkeskommune
PROGRAM: tilbygg og ombygging. Ny hovedinngang, kantine og bibliotek. Undervisningsarealer.
OPPDRAG: Konkurranse, 1. premie
STATUS: Ferdigstilt 2010
AREAL: 1 500 m² nybygg, 800 m² ombygging

 

Oppdraget er resultat av «Plan- og designkonkurranse Verdal vgs» i mai 2008 om utvikling av Verdal videregående skole. Prosjektet på Verdal videregående skole er første trinn i en oppgradering av skoleanlegget. Nybygget rommer ny hovedinngang, kantine og bibliotek, og fungerer som publikumsareal ved kulturarrangementer i aula og idrettshall. Fellesarealet er skolens «hjerte» og gir rike muligheter for planlagte og tilfeldige møter, kantinefunksjon, formidling, utstillinger, storsamlinger, framføringer, m.m. Her møtes skolen og samfunnet utenfor. Ombygde verkstedhaller gir nye undervisningsarealer for design og håndverk.