UIT NYBYGG FOR LÆRERUTDANNING

STED: Universitet i Tromsø, Tromsø kommune
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg
PROGRAM: Nybygg for lærerutdanning
OPPDRAG: Begrenset anbudskonkurranse
STATUS: Konkurranseforslag sammen med HENT AS
AREAL: 11 800m²

 

Arkitekturen gir en tydelig speiling av samtiden og uttrykker byggets aktivitet og innhold som et utadvendt og framtidsrettet universitetsbygg. Den arkitektoniske utformingen av nybygg for lærerutdanninga er tilpasset områdets topografi og eksisterende campusbebyggelse. Bygningens nederste og åpne etasjer eksponeres mot omgivelsene med høye glassfelt. Over dette «svever» de øverste etasjene. Fasadene uttrykker funksjonshirarkiet innvendig i bygget hvor de mest utadvendte funksjonene ligger nærmest bakkeplan. Det er tilrettelagt for solcellepanel på taket. Innvendig skal bygningen framstå åpen og inviterende med atriet som det samlende volum. Åpne kommunikasjonsarealer både vertikalt og horisontalt gir bygget dynamikk og aktivisere interiøret.08