TOLLEF BREDALSVEI

STED: Røros, Røros kommune
OPPDRAGSGIVER: Hyttelva AS
PROGRAM: Boliger
OPPDRAG: Direkte oppdrag
STATUS: Ferdigstilt 2015, boliger
AREAL: Planområdet 4 900 m², nybygg 1 790 m², ombygging 1 350 m²

 

Stasjonsområdet og industriområdet sør for jernbanen er under utvikling og omforming til ny bruk. Hensikten med detaljplanarbeidet for Tollef Bredals veg er å følge opp områdeplanens intensjoner ved å innregulere boliger i planområdet. Eksisterende bebyggelse inneholdende butikk og kontor vil inngå i planen.

I planforslaget er nybyggene en strategisk ressurs for styrking av bykjernen og en videre utvikling av området sør for jernbanen. Gjennom planen vil prosjektet skape en kobling mellom småskalabebyggelse på hver side av jernbanen og Hitterelva; fra Ørens Bruk via planområdet til Øragata, Flanderborg og Blekhagan.