NORSK HELSEARKIV TYNSET

STED: Tynset, Tynset kommune
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg
PROGRAM: Digitalisering og arkiv
OPPDRAG: Begrenset anbudskonkurranse
STATUS: Konkurranse 1. premie, offisielt åpnet juni 2019
AREAL: 2 400 m²

 

Ved en helhetlig vurdering av de ytre rammer langs Sykehusveien på Tynset, samt topografi og klimatiske forhold, er prosjektet utformet i tråd med visjoner og behov beskrevet i konkurranseprogrammet. Arkitekturen gir en tydelig speiling av samtiden og utrykker byggets innhold og verdighet som nasjonalt viktig kulturbygg.

Norsk Helsearkiv Tynset skal opprettes for å digitalisere og bevare pasientjournaler og annen data fra norske sykehus for ettertiden. Arkivet er et offentlig byggverk som er gitt en naturlig plassering langs Sykehusveien på Tynset sammen som det tredje offentlige byggverk på rad, etter Nord-Østerdal Videregående skole og Sykehuset Innlandet.

Norsk Helsearkiv Tynset skal sikre viktig informasjon for ettertiden. I kraft av sin betydning skal bygningen uttrykke soliditet og verdighet gjennom konstruksjoner, materialbruk samt arkitektonisk utforming og organisering. Selv om arkivbygget vil være relativt lite tilgjengelig for publikum er det ønskelig at byggets henvendelse mot Sykehusveien skal framstå som åpen og innbydende.

April 2019 ble prosjektet månedens prosjekt av Grønn Byggallianse.