TROMSØ TINGHUS

STED: Tromsø
OPPDRAGSGIVER: Tromsø kommune
PROGRAM: Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms tingrett og statsadvokatembete, rettsaler, sermorirom
OPPDRAG: Konkurranse 1. premie, samarbeidsprosjekt med Bergersen Arkitekter AS
STATUS: Ferdigstilt 2003
AREAL: 6 000 m²

 

Utformningen av Tromsø tinghus synliggjør rettsvesenets betydning og samtidig inkluderer byggets aktivitet i byens offentlige liv. Byggets særpreg er den visuelt åpne og generøse adkomsten, torget, henvendt mot byen. Gulvet i torget er felles med gulvet på Fritjof Nansens plass og utgjør en halvoffentlig del av plassen utenfor. Rettsalene og publikums fasiliteter er fordelt rundt torget for å generere aktiviteter på torget. Den store rettsalen og servicerommet er plassert som frittliggende volumer delvis utenfor torgets glasshud for understreke torgets betydning som et offentlig rom. Hovedvolumet er gitt en klar og renskåret ytre form for å gi bygget ro og verdighet. Det store overlys sender lys til byggets indre soner.