HURTIGBÅTTERMINAL BRATTØRA

STED: Brattøra, Trondheim kommune
OPPDRAGSGIVER: Sør-Trøndelag kommune
PROGRAM: Terminalbygg, flytekaier, drivstoffanlegg
OPPDRAG: Begrenset anbudskonkurranse
STATUS: Ferdigstilt 2014
AREAL: 570 m²

 

Prosjektet ønsker å sette fokus på moderne terminaldrift som aktivum i Trondheims nye byrom på Brattøra. I tillegg til betydelig pendlertrafikk vil hurtigbåtterminalen på Brattøra være Trondheims nye portal for reisende til og fra Trøndelagskysten og Nordmøre. Hurtigbåtterminalens beliggenhet sentralt i Ytre Basseng med Trondheims nye sjøfront langs Brattørkaia som bakteppe skaper de beste forutsetninger for et storslått møte med byen. Hurtigbårterminalen og Brattørkaia er for mange de første møte med Trondheim by og skal utvikles til et urbant og identitetsskapende område med klare referanser både til fjordbyen og teknologibyen Trondheim.

I lys av planene for området vil det i ly av terminalpiren utvikles ny gjestehavn for fritidsbåter. I tillegg til å fremstå som en innbydende og effektiv terminal skal terminalbygget gi rom for attraktive servicefasiliteter og variert med naturlig henvendelse mot hurtigbåtanløp, gjestehavn og byside. Fotograf M. Herzog