STUDENTSENTERET I BERGEN

STED: Nygårdshøyden, Bergen kommune
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg
PROGRAM: Service-, velferds- og idrettsbygg for studenter
OPPDRAG: Konkurranse 1. premie
STATUS: Ferdigstilt 2008
AREAL: 11 500 m²

 

Hovedinngangen fører direkte inn til et samlende gjennomgående sentralrom som strekker seg over tre etasjer. Sentralrommet fungerer som husets «scene» hvor Studentsenterets aktiviteter i fellesarealer, vrimlearealer, idrettshall, svømmehall, kantine etc. synliggjøres. Dekkene blir terrasser i takt med terrengets topografi. Sentralrommet overdekkes av store buede flater som holdes oppe av konstruksjoner med assosiasjoner til bergenske paraplyer.