STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE

STED: Strinda, Trondheim kommune
OPPDRAGSGIVER: Sør-Trøndelag fylkeskommune
PROGRAM: Videregående skole 1 260 elever
OPPDRAG: Konkurranse
STATUS: Konkurranseforslag
AREAL: 16 950 m²

 

Enkelheten i de nye bygningene er utformet for å framheve skolens fortid og samtidig være en del av det store landskapsrommet på Snaustrinda. Skolen ligger vakkert til med en markant plassering ved friområdet. Bygningens kompakte helhet ivaretar den store skalaen og bygningens betydning i lokalsamfunnet, mens hovedbygningen fra 1959 ivaretar skalaen mot parken, forplassen og boligområdet. Hovedatkomsten fører rett inn i anleggets hjerte, skoletorget. Bygningens hovedelementer organiseres rundt skoletorget som er skolens store sambrukrom, kantine, aula, scene og vestibyle. Skoletorget har direkte kontakt med idrettsarealer, auditorium, restaurant, serveringsareal, personalrom og bibliotek. Planorganiseringen åpner for unike sambruksmuligheter og mangfoldighet av kulturaktiviteter. Dette blir kulturhuset på Strinda. I hver ende av skoletorget er trapp og heis som leder sentralt opp i undervisningsfløyene med utdanningsprogrammene. To integrerte kommunikasjonssløyfer binder undervisningsarealene sammen i hver etasje. Bygningens hovedfunksjoner blir tilgjengelig fra flere kanter som gir praktiske sambrukskombinasjoner og fleksible muligheter.