STOKKAN UNGDOMSSKOLE

STED: Stjørdal, Stjørdal kommune
OPPDRAGSGIVER: Stjørdal kommune
PROGRAM: Ungdomsskole
OPPDRAG: Konkurranse, 1. premie
STATUS: Ferdigstilt 2010
AREAL: 7 800 m²

 

Området preges av Sandskogens vertikale furustammer og horisontalt bølgende åkerlandskap. Bygningens horisontalitet er lett inspirert av trønderlånas langstrakte form og djerve plassering i landskapet. Skolens generelle undervisningsarealer «svever» over terrenget og omkranser «treboksen» som beskriver skolens fellesarealer. Bygningens horisontale linjer står til furuskogens vertikale form. Hovedinngangen med forplassen er skåret inni treboksen og videreføres gjennom aula og kantine til den terrasserte uteplassen mot sørvest. Treboksens forhøyning tillater indirekte lys ned i skolens kompakte bygningsform. Bygget har en avklart og ren form. Elevbasene ligger i 2.etasje i lyse og luftige lokaler med som hviler på en solid sokkel som rommer spesialfagene. Elevarealene ligger samlet rundt skolens gjennomgående fellesrom med store glassfelt mot både hovedinngangen og uteplassen mot vest.