STATENS HUS KANTINE

STED: Sentrum, Trondheim kommune
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg
PROGRAM: Løst inventar kantine/resepsjon
OPPDRAG: Direkte oppdrag
STATUS: Ferdigstilt 2015
AREAL: ca 500 m²

 

Oppdraget besto i oppgradering av eksisterende kantine og resepsjon i Statens hus.