SPONGDAL SKOLE

STED: Spongdal, Trondheim kommune
OPPDRAGSGIVER: Trondheim kommune
PROGRAM: Barne- og ungdomsskole med idrettshall
OPPDRAG: Pris- og prosjektkonkurranse
STATUS: Konkurranseforslag
AREAL: 9 100 m²

 

Gårdsanlegg med stramme trønderlåner over Bynesets bølgende landskap er en viktig og vakker del av kulturarven på Spongdal. Sammen med mer moderne bygningsformer og materialbruk i sentrum utgjør det er sammensatt bygningsmiljø med varierende dimensjoner og former. Dette videreføres og samles i byggets form. Bygningenes horisontalitet er lett inspirert av trønderlånas djerve plassering i landskapet. Anlegget har klare fellestrekk med tunets; skolens generelle og spesielle undervisningsarealer kranser skolens generøse inntun som danner aula, kantine og vestibyle. Festplassen samler skole og hall og anleggets imøtekommende uttun. Anleggets inntun og uttun er sammen det nye kulturhuset på Byneset. Bygningenes kompakte helhet ivaretar den store skalaen i landskapsrommet smat anleggets betydning i lokalsamfunnet, mens romdannelser, utforming, farger og materialitet ivaretar barnas skal og behov for gjenkjennelse og trygghet.