SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

STED: Skjetlein, Trondheim kommune
OPPDRAGSGIVER: Sør-Trøndelag fylkeskommune
PROGRAM: Videregående skole 330 elever
OPPDRAG: Konkurranse
STATUS: Konkurranseforslag
AREAL: Nybygg 4 340 m², ombygging 1 800 m²

 

Skjetlein videregående skole ligger flott til med utsikt til det åpne og sørvendte landskapsrommet, og er omkranset av åker og spredt bebyggelse. En åsrygg avgrenser skolen mot nord. Nytt parkeringsanlegg for buss, biler, scooter og sykler plasseres mot øst ved dagens hovedavkjørsel. En ny opparbeidet plass mellom Hovedbygget og Gammelfjøset tar imot alle besøkende og binder anlegget sammen. De nye bygningene utføres som enkle bygningsvolumer med trekledning og saltak som den eksisterende bebyggelsen. Skolen får en sentral hovedinngang til bruk både i og etter skoletid. Den nye skolebygningen på Skjetlein organiseres rundt det sentrale fellesrom som danner skolens ”hjerte”, aulaen. Aulaen gir god oversikt over skolens aktiviteter og har direkte kontakt med utearealene.  Aulaen rommer vestibyleareal og kantine, er åpen over to etasjer, og gir en vertikal sammenheng i bygningen. Alle rom som skal kunne brukes utenom skoletid har adkomst fra aulaen. Disse rommene gir muligheter for planlagte og tilfeldige møter, kantinefunksjon, formidling, utstillinger, storsamlinger, framføringer, m.m. Her møtes skolen og samfunnet utenfor.