RØROS BARNESKOLE

STED: Sundveien, Røros kommune
OPPDRAGSGIVER: Røros kommune
PROGRAM: Barneskole 1-4 med SFO
STATUS: Ferdigstilt 2005
AREAL: 2 500 m²

 

Skolen ligger i det gamle kulturlandskapet som avgrenses av Evensenegga, Kvitsanda og jernbanen, mellom Sundveien og Egga på Røros. Skolen utgjør slutten på bebyggelsen opp imot stedets særegne kulturlandskap med jorder og lauer. Skolebygningen er plassert parallelt med Sundveien med et hovedbygg i 2 etasjer inneholdende fellesarealer og administrasjon. Undervisningsarealene ligger «på baksiden» og er delt i to fløyer. Bygningen ligger som en buffer mot trafikkarealene, med utearealet henvendt mot Evensenegga. Kjernen i bygget er fire arbeidsbaser. Disse er arbeidsarealer hvor elevene kan deles inn trinnvis eller aldersblandet. Arbeidsarealene har forskjellig karakter, selv om de er planlagt over samme lest. Kontakt med fellesarealene er god for alle. Bygget er utformet for å ivareta et behov for stor fleksibilitet og generalitet, og det er flerbruk av arealene som SFO benytter etter skoletid.