NTNU VALGRINDA

STED: Valgrinda, Trondheim kommune
OPPDRAGSGIVER: NCC på vegne av NTNU
PROGRAM: Universitetsbygg
OPPDRAG: Nytt laboratoriebygg for NTNU/SINTEF
STATUS: Detaljprosjektering / under bygging
AREAL: 3 000  m² BTA

 

NTNU og SINTEF Geo samlokaliseres med Petroleum på Valgrinda. Disse slås sammen til et felles institutt; Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP). Dette er første ledd i en pågående omorganisering av universitetets avdelinger og campuser.