NTNU FHS OG SIT IDRETT

STED: Elgesetergate, Trondheim kommune
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg
PROGRAM: NTNU FHS fakultet helse og sosialvitenskap og Sit idrett
OPPDRAG: Begrenset anbudskonkurranse
STATUS: Konkurranseforslag
AREAL: 14 000m²

 

Arkitekturen gir en tydelig speiling av samtiden og uttrykker byggets aktivitet og innhold som et utadvendt og framtidsrettet universitetsbygg, en sosial og inkluderende areana. Nybygget for FHS/Sit ligger strategisk til mellom øvrige fagområder i NTNUs campus på Kalvskinnet, Øya, Gløshaugen og Hestehagen. Høgskoleparken vil være det samlende grøntarealet i NTNUs strategi for sentrumsnær samling av campusområdene. Nybggey for FHS/sit i Elgesetergate 10 vil få en framtredene plassering som fond i parkens samlende byrom, Samtidig vil bygget danne en tydelig portal til St olavs Hospital og campus Øya.

Vårt løsningsforslag underbygger prosjektets hovedidé med vektlegging av kvaliteter som inviterer til fysisk utfoldelse og møter mellom mennesker, både av faglig og sosial karakter. Prosjektets organisering og arkitektonisk utforming innbyr til samling og samhandling for ansatte, studenter og gjester. Samlokalisering med Sit idrett er innovativ og vil gi synergieffekter ut over byggets generelle bruksfrekvens.

En forplass samler alle forbindelseslinjer mellom NTNUs campusenheter. Ideen er at disse kommunikasjonslinjene videreføres inn i er raust atrium i nybygget. Sammen med forplassen blir atriet anleggets samlende urbane romdannelse. All hovedkommunikasjon både vertikal og horisontalt foregår i tilknytning til dette rommet.