NORD-TRØNDELAG TEATER

STED: Verdal, Verdal kommune
OPPDRAGSGIVER: Verdal kommune
PROGRAM: Nord-Trøndelag teater – nybygg og ungdommens hus
OPPDRAG: Pris- og designkonkurranse
STATUS: Konkurranseforslag sammen med Fuglesang Dahl.
AREAL: 3 000m²

 

Nord-Trøndelag teater er et viktig bygg i hele regionen og skal være tydelig og utadvendt samtidig som produksjon, utøvelse og oppføring skal foregå skjermet uten forstyrrelser utenfra. Arkitekturen skal uttrykke byggets funksjon og innhold som moderne og fremtidsrettet institusjon for produksjon og formidling av scenekunst. Bygget skal ha en tydelig henvendelse til byen og framstår tydelig og lesbar, med et gjennomgående skille mellom publikumsside og produksjonsside fra tilstøtende byrom helt inn til møte i sal- og scenerom.

prosjektet fremstår med et enkelt, klart og tydelig uttrykk mot omgivelsene. Utvendig materialbruk består av betong, glassfelt og flettverk av Corton stål. Kledningen av Corton flettverk ligger som et skall foran betong og glassfasaden. Flettverket samler det arkitektoniske uttrykket og henspiller på teaterets bruk av kulliser og masker. Samtidig filtrerer flettverket dagslyset og gir dybde til fasaden.