NEDREGAARD

STED: Nedregaard i Spjelkavik, Ålesund kommune
OPPDRAGSGIVER: Nedregaard as
PROGRAM: Boliger, næring og bensisnstasjon
OPPDRAG: Idekonkurranse
STATUS: Konkurranseforslag
AREAL: ca 18 400 m²

 

Konkurransens hensikt var å vise utbyggingsmuligheter for både bolig og næring på tomten. Nedregaard skal utvikles til et urbant og identitetsskapende område med klar referanse til det vernede gårdsanlegget og eksisterende kulturlandskap. Arkitekturen skal framstå helhetlig og variert hvor næringsdelen henvender seg naturlig mot øvrige næringsområder i nord og danner rygg for boligenes orientering mot sol og utsikt i sør. Næringsbygget inneholder butikker, kontorer og bensinstasjon. Boligområdet består av leilighetsblokker, rekkehus og familieboliger. Bygningsmassen skal tilfredsstille krav til lavenergihus. Forslaget inneholder også en bydelspark og parkering under bakken.