MOHOLT KREMATORIUM

STED: Moholt, Trondheim
OPPDRAGSGIVER: Trondheim kommune
PROGRAM: Krematorium for Trondheim
OPPDRAG: Konkurranse, 1. premie
STATUS: Ferdigstilt 1998
AREAL: 800 m²

 

Det nye krematoriet ligger på Moholt kirkegård. Krematoriet er lagt inntil og senket i forhold til platået rundt kirken, og knytter seg til kirkegårdsmuren og terreng med bruk av naturstein. En langsgående mur deler anlegget i en teknisk del og en seremoniell del. Anleggets tekniske del  består av to parallelle ovnslinjer med tilliggende funksjoner. Garasjer, verksted og driftstun for kirkegårdsdriften inngår i anlegget. Den seremonielle siden består av et seremonirom for 70 personer. Krematoriet er konfesjonsløst.