MILJØDIREKTORATET I TRONDHEIM

STED: Brattørkaia, Trondheim kommune
OPPDRAGSGIVER: Direktoratet for naturforvaltning
PROGRAM: Interiør nybygg
OPPDRAG: Anbudskonkurranse 1.plass
STATUS: Ferdigstilt våren 2013
AREAL: 8 000m²

 

Da direktoratet for naturforvaltning, senere Miljødirektoratet skulle flytte inn i helt nye lokaler på Brattørkaia i Trondheim sto vi for interiørarbeidet. Arbeidet besto i registrering, gjenbruk av eksisterende møbler, nye møbler, utforming av resepsjonsdisk, fargesetting, utforming av kontorlandskap, sosiale soner og møterom. Utarbeidelse av interiøranbudet, koordinere møbel leveransene til byggeplassen, oppfølging på byggeplassen. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med oppdragsgiver og arkitekten av huset.