MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE

STED: Gimse, Melhus kommune
OPPDRAGSGIVER: Sør-Trøndelag fylkeskommune
PROGRAM: Ombygging og tilbygg
STATUS: Ferdigstilt 2007
AREAL: 1 300 m² nybygg og 4 500 m² ombygging

 

Melhus videregående skole har et sentralrom med fellesfunksjoner som rommer auditorium, bibliotek og kantine. Sentralrommet omkranses av og knytter de øvrige funksjonene sammen.