KIMEN KULTURHUS

STED: Stjørdal
OPPDRAGSGIVER: Stjørdal kulturutvikling as
PROGRAM: Regionalt kulturhus med kirke, hotell og parkeringsanlegg
OPPDRAG: 1. premie sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter AS, JST Arkitekter AS og Schønherr Norge AS
STATUS: Ferdigstilt 2015
AREAL: 17 500 m

 

KIMEN Kulturhus skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og regionalt for Midt Norge. En plass hvor alle kulturinteresserte skal komme, og folk av alle slag skal kunne utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset med kirka skal funger som en verdig møteplass for byens og regionens innbyggere. Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon og samtidspuls til en hver tid. Samtidig er prosjektet forankret og inspirert i stedets historie og kultur. KIMEN Kulturhus er blitt et mangfoldig plattform for kultur, kunst, dans og musikk. bygningen blir et lokalt møtested for alle i ukens syv dager. Prosjektet fremstår som inviterende og inkluderene for alle. Det er vektlagt at prosjektet i seg selv også blir en stedegnet attraksjon. Kimen kulturhus var nominert til årets bygg 2015, vinner av  betongtavlen 2015, vinner av European Steel Design Award 2017