GJØSVIKA SYKEHJEM

STED: Røros
OPPDRAGSGIVER: Røros kommune
PROGRAM: Nybygg og ombygging
STATUS: Ferdigstilt 2003, ombygging 2010
AREAL: 2 000 m²

 

Institusjon for senil demente. Etter ombyggingen i 2010 er det totalt 32 sengeposter, fordelt på 5 avdelinger. Gjøsvika sykehjem har en stor sansehage med direkte tilgang fra alle avdelinger.