EVJEN SKOLE

STED: Grova, Orkdal kommune
OPPDRAGSGIVER: Orkdal kommune
PROGRAM: Barneskole
OPPDRAG: Pris- og designkonkurranse
STATUS: Konkurranseforslag sammen med Consto AS
AREAL: 3 800m²

 

Skolen har fått en vinkelform som henvender seg til uterommet og skolegården mot nord. Slik dannes en naturlig «innside» og «utside». «innsiden» favner skolegården, og alle desentraliserte elevinngangene er lagt til denne siden. Amfi, SFO og de fleste elevarealene henvender seg også hit. Dette gir en klar og trygg adkomst situasjon for elevene, samtidig som koblingen mot skolegården blir optimal. Skolens hovedinngang og varelevering er lagt til «utsiden».

Skolens organisering og struktur er utformet for å ha størst mulig fleksibilitet. Bæresystemer, trapper, heiser og andre faste installasjoner er plassert slik at skolen kan tilpasse seg framtidig endringer i elevtall, nye og framtidige organisasjonsformer og varierte undervisningsopplegg. Dette er suksessfaktorer for fremtidens skole.

Prosjektet søker å oppfylle byggherrens ønske om en skole oppført i massivtre, der mest mulig av massivtreet er synlig. Det er gjort ved å bruke massivtre i all vertikal bæring – yttervegger, søyler og avstivende innervegger. Det er lagt vekt på å utforme en skoleanlegg med klar og tydelig kommunikasjon. Det gir arkitektur som er lett lesbar, og en skole det er lett å orientere seg i. Vi ønsker å lage en enkel, nøktern og rasjonell skole, men robust i forhold til fremtidlig fleksibilitet. Gode rom med dagslys og utsikt gir det beste utgangspunktet for et godt læringsmiljø.