BUSSDEPOT SANDMOEN OG RANHEIM

STED: Sandmoen og Ranheim, Trondheim
OPPDRAGSGIVER: AtB
PROGRAM: Bussdepot med administrasjonbygg og service/vaskebygg
OPPDRAG: Konkurranse 1. premie
STATUS: Sandmoen ferdigstilt høsten 2011, Ranheim konkurranseforslag
AREAL: 2 360 m2

 

Sandmoen bussdepot er et nytt drifts anlegg for busser sør i Trondheimsregionen og det første av to planlagte nye knutepunkter i hver ende av byen. Bussdepotet ivaretar alt av service og administrasjon i den daglige bussdriften i tillegg til parkering av bussene. Som miljøprosjekt ble de busstekniske løsningene interessante for arkitekten med mange grensesnitt. Det er generelt lagt opp til spillfrie løsninger innad på depotområdet. AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune satte i prosjektgrunnlaget krav til energibruk og arkitektonisk uttrykk for byggene som gjenspeilte miljøprofilen i bussdriften. Arkitektonisk uttrykk er basert på utvendig kledning av kebonyimpregnert furu (organisk). Administrasjonsbygget er i samspills fase oppgradert fra lav-energi til passiv-hus på initiativ fra byggherren. prosjektet kvalifiserte til støtte fra ENOVA og er Sør-Trøndelag fylkeskommunes første passiv-hus prosjekt som byggherre. Lusparken Arkitekter gjennomførte prosjektet sammen med HENT som entreprenør.