BREKKÅSEN SKOLE

STED: Gimse, Melhus kommune
OPPDRAGSGIVER: Melhus kommune
PROGRAM: Barneskole, 1 til 7, 200 elever
OPPDRAG: Konkurranse, 1, premie
STATUS: Ferdigstilt 2006
AREAL: 3 000 m²

 

Brekkåsen skole ligger i en nordvendt ås ved Gimse i Melhus kommune. Plassering av skolens fellesfunksjoner er gjort slik at de henger naturlig sammen med elevenes basearealer og at de samtidig skal være lette å finne, bruke og administrere utenom skoletid. Det er lagt opp til bevisste soneinndelinger i bygget, slik at elevenes mer «private» arealer kan avstenges når hele eller deler av fellesarealene er i bruk. Etter skoletid er bygget et kraftsenter i nærmiljøet med et rikt utvalg av aktivitetsmuligheter, bl.a. innenfor kultur og idrett. Vestibylen, med inntilliggende rom som musikk-, aktivitetsrom, amfi, kjøkken, bibliotek,  kunst-/håndverk, auditorium brukes på mange måter til ulike aktiviteter.