Studenthus i Ålesund

Lusparken Arkitekter har sammen med 3RW arkitekter vunnet konkurransen til SIT om nytt studenthus i Ålesund, bygget skal ligge på tomta til NTNU campus.

Studentbygget skal bidra til å gjøre campus mer attraktiv med liv også utenom arbeidstid. Her blir det 2000 kvadratmeter med ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, NTNU og studentene og trening. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene.

Mer info