NTNU

I forbindelse med vår rammeavtale med NTNU har vi mange pågående prosjekter på NTNUs ulike Campus.