Statsbygg

I forbindelse med vår rammeavtale med Statsbygg har vi mange pågående prosjekter på NTNU Gløshaugen/Dragvoll. Både små og store oppgaver.