Skjetlein videregående skole

Nytt bygg for STO (særskilt tilrettelagt opplæring)

Lusparken har tegnet forprosjket og senere vært med å vinne totalentreprise med Consto om nytt bygg for elever med autismespekter lidelse og multifunksjonshemning ved Skjetlein videregående skole.

Byggestart desember 2017, med ferdigstillelse sommeren 2018.

I tillegg skal nytt bygg for TIP prosjekteres og bygges ved skolen, også dette sammen med Consto Midt-Norge.