Lusparken arkitekter og NCC har skrevet kontrakt med NTNU

Lusparken Arkitekter og NCC Building har signert kontrakt med NTNU om bygging av nytt laboratoriebygg på Valgrinda i Trondheim.

NTNU og SINTEF Geo samlokaliseres med Petroleum på Valgrinda. Disse slås sammen til et felles institutt; Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP). Dette er første ledd i en pågående omorganisering av universitetets avdelinger og campuser.

Lese mer om prosjektet https://www.ncc.no/vare-prosjekter/valgrinda-ntnu/