Prekvalifisert på Gimse

Lusparken Arkitekter og Betonmast er prekvalifisert til konkurranse om ny barneskole og idrettshall på Gimse, Melhus kommune. oppdraget er en konkurranse med forhandling om tildeling av samspillskontrakt med totalentreprise,der forslagene skal leveres i september 2019.