Kimenkulturhus_lusparken_05

STED: Stjørdal
OPPDRAGSGIVER: Stjørdal kulturutvikling as
PROGRAM: Regionalt kulturhus med kirke, hotell og parkeringsanlegg
OPPDRAG: 1. premie sammen Reiulf Ramstad Arkitekter AS, JST Arkitketer AS og Schønherr Norge AS
STATUS: Ferdigstilt 2015
AREAL: 17 500 m2

 

KIMEN Kulturhus skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og regionalt for Midt Norge. En plass hvor alle kulturinteresserte skal komme, og folk av alle slag skal kunne utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset med kirka skal fungere som en verdig møteplass for byens og regionens innbyggere. I tillegg vil hotellet huse tilreisende og bidra til å vitalisere anlegget og stedet ytterligere.
Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon og samtidspuls til en hver tid. Samtidig er prosjektet forankret og inspirert i stedets historie og kultur. Stjørdal Kulturhus blir en mangfoldig plattform for kultur, kunst, dans og musikk. Bygningen blir et lokalt møtested for alle i ukens syv dager. Prosjektet fremstå som inviterende og inkluderende for alle. Det er vektlagt at prosjektet i seg selv også blir en stedegen attraksjon.