Norsk helsearkiv på Tynset

Byggingen av det nye helsearkivet på Tynset er kommet godt i gang. Arbeidet med gulv på grunn nærmer seg slutten.

Røros vgs

I disse dager starter arbeidet med ombyggingen av Røros videregående skole. Deler av undervisningen vil foregå i en midlertidig paviljong som er satt opp på skolens tomt.