20 års jubileum

I dag har vår alles kjære gode kollega Marit jobbet hos Lusparken i 20 år.

Lusparken arkitekter er klar for 2018

Lusparken arkitekter starter det nye året med et nytt ansikt på kontoret. Arkitektstudent Marius skal jobbe hos oss som arkitektpraktikant fram mot sommeren. Velkommen til oss. Arbeidsoppgavene til han og oss andre på kontoret står i kø. Vi har spisset våre blyanter og kreativiteten bobler.

Adventskalenderen er klar.

Årets kalender er klar og vi er ikke forberedt på hva som skjuler seg bak lukene. Kalenderen er laget av våre to sist ankommende på kontoret. Kristine og Fredrik. Vi gleder oss til å åpne første luke.

Skjetlein videregående skole

Nytt bygg for STO (særskilt tilrettelagt opplæring)

Lusparken har tegnet forprosjket og senere vært med å vinne totalentreprise med Consto om nytt bygg for elever med autismespekter lidelse og multifunksjonshemning ved Skjetlein videregående skole.

Byggestart desember 2017, med ferdigstillelse sommeren 2018.

I tillegg skal nytt bygg for TIP prosjekteres og bygges ved skolen, også dette sammen med Consto Midt-Norge.

Stallen

I august 2017 kunne de første flytte inn i de nye leilighetene i en av bakgårdene i Trondheim sentrum.

Statsbygg

I forbindelse med vår rammeavtale med Statsbygg har vi mange pågående prosjekter på NTNU Gløshaugen/Dragvoll. Både små og store oppgaver.