Prekvalifisert på Gimse

Lusparken Arkitekter og Betonmast er prekvalifisert til konkurranse om ny barneskole og idrettshall på Gimse, Melhus kommune. oppdraget er en konkurranse med forhandling om tildeling av samspillskontrakt med totalentreprise,der forslagene skal leveres i september 2019.

Studenthus i Ålesund

Lusparken Arkitekter har sammen med 3RW arkitekter vunnet konkurransen til SIT om nytt studenthus i Ålesund, bygget skal ligge på tomta til NTNU campus.

Studentbygget skal bidra til å gjøre campus mer attraktiv med liv også utenom arbeidstid. Her blir det 2000 kvadratmeter med ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, NTNU og studentene og trening. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene.

Mer info

Lusparken arkitekter og NCC har skrevet kontrakt med NTNU

Lusparken Arkitekter og NCC Building har signert kontrakt med NTNU om bygging av nytt laboratoriebygg på Valgrinda i Trondheim.

NTNU og SINTEF Geo samlokaliseres med Petroleum på Valgrinda. Disse slås sammen til et felles institutt; Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP). Dette er første ledd i en pågående omorganisering av universitetets avdelinger og campuser.

Lese mer om prosjektet https://www.ncc.no/vare-prosjekter/valgrinda-ntnu/

Skjetlein videregående skole

Nytt bygg for STO (særskilt tilrettelagt opplæring)

Lusparken har tegnet forprosjket og senere vært med å vinne totalentreprise med Consto om nytt bygg for elever med autismespekter lidelse og multifunksjonshemning ved Skjetlein videregående skole.

Byggestart desember 2017, med ferdigstillelse sommeren 2018.

I tillegg skal nytt bygg for TIP prosjekteres og bygges ved skolen, også dette sammen med Consto Midt-Norge.

Stallen

I august 2017 kunne de første flytte inn i de nye leilighetene i en av bakgårdene i Trondheim sentrum.

NTNU

I forbindelse med vår rammeavtale med NTNU har vi mange pågående prosjekter på NTNUs ulike Campus.