KONTAKTINFORMASJON

Lusparken Arkitekter AS
org. nr. 975 801 950

Besøk og postadresse
Brattørgata 5, 7010 Trondheim

Telefon
73 83 14 00


 

Kjell Kristiansen

sivilarkitekt MNAL / Arkitekturfaglig leder

Eva Helene Haanæs

sivilarkitekt MNAL / Daglig leder

Kai Rune Bakke

sivilarkitekt MNAL / partner

Marit Lines Gabrielsen

Kontorleder

Magnus Aursand

Master of Architecture MNAL

Anders Stenberg

Master of Architecture MNAL

Tor Inge Askim

sivilarkitekt MNAL

Julie Braarud

Master of Architecture

Vegar Valle

Master of Architecture MNAL

Jostein Fardal

Master of Architecture MNAL

Ingrid M. Michelsen

Master of Architecture MNAL

Fredrik Pettersson

Master of Architecture MSA

Kristine Øvstebø

Master of Architecture

Nina P. Moore

interiørarkitekt MNIL

Lars-Morten Johansen

byggingeniør/it-ansvarlig

Marius Lyngstad

Arkitektpraktikant