Om oss

Lusparken Arkitekter står for utvikling og realisering av arkitektur, interiørarkitektur samt by og stedsforming. Fra starten høsten 1995 har kontoret hatt en jevn utvikling og teller i dag 16 dyktige medarbeidere.

Lusparken Arkitekter har som målsetting å skape moderne bygg med god funksjonell og arkitektonisk kvalitet. Vi arbeider på alle nivåer, fra enkle byggeoppgaver til komplekse byformingsoppgaver. Lusparken Arkitekter står for et helhetlig arkitektursyn der prosjektenes innhold og stedskarakter er bestemmende for formgiving og materialbruk. Våre prosjekter utvikles i spenningsområdet mellom internasjonale impulser og regionale forutsetninger. Mange av prosjektene fra kontoret er resultat av arkitekt- og designkonkurranser. Konkurransedeltakelse er en viktig del av kontorets faglige oppdatering og kompetanseheving. Gjennom deltakelse i konkurranser utfordres våre etablerte forestillinger om arkitektur og arkitekturens rolle, til å søke nye løsninger på komplekse byggeoppgaver.

Lusparken Arkitekter er et innovativt og faglig engasjert arkitektmiljø. Vi mener arkitekturen skaper rammer for sosio-kulturell aktivitet. Med denne oppfatningen har vi bevisst knyttet til oss et nettverk av samarbeidspartnere både fra andre arkitektkontor og andre fagmiljø. I tillegg til fleksibel kapasitet, mener vi at dette ivaretar et levende og inspirerende fagmiljø samtidig som det gjør oss bedre i stand til å løse komplekse arkitekturoppgaver.

Lusparken Arkitekter vil bidra til en bærekraftig utvikling av arkitekturen og gjennomførte startpakkekurs i regi av NAL Ecobox i januar 2008. Gjennom denne kompetansen har kontoret satt fokus på innovative energiløsninger og miljøspørsmål i våre prosjekter. Kompetansen fordrer egen miljøbevissthet og kontoret ble sertifisert som miljøfyrtårn februar 2011.

 

 

Ansatte

KONTAKTINFORMASJON

Lusparken Arkitekter AS
org. nr. 975 801 950

Besøk og postadresse
Brattørgata 5, 7010 Trondheim

Telefon
73 83 14 00


 

Kjell Kristiansen

sivilarkitekt MNAL / Arkitekturfaglig leder

Eva Helene Haanæs

sivilarkitekt MNAL / Daglig leder

Kai Rune Bakke

sivilarkitekt MNAL / partner

Marit Lines Gabrielsen

Kontorleder

Tor Inge Askim

sivilarkitekt MNAL

Magnus Aursand

Master of Architecture MNAL

Anders Stenberg

Master of Architecture MNAL

Julie Braarud

Master of Architecture MNAL

Vegar Valle

Master of Architecture MNAL

Jostein Fardal

Master of Architecture MNAL

Ingrid M. Michelsen

Master of Architecture MNAL

Fredrik Pettersson

Master of Architecture MSA

Kristine Øvstebø

Master of Architecture

Arild Meen Halsøy

sivilarkitekt MNAL

Maria Tønne

interiørarkitekt

Lars-Morten Johansen

byggingeniør/it-ansvarlig